Thông báo

Chụp ảnh lưu niệm lễ Tốt nghiệp trình độ Trung cấp, Cao đẳng năm 2021

07:36 | 07/04/2021

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐN PHÚ YÊN

THÔNG BÁO

Số: 12 -TB/ĐTN, ngày 05 tháng 4 năm 2020

V/v Chụp ảnh Tốt nghiệp trình độ Trung cấp, Cao đẳng năm 2021.

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2021;

Nhằm Gây dựng kinh phí cho các hoạt động Đoàn.  Ban Chấp hành Đoàn Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên xây dựng kế hoạch: “Chụp ảnh Tốt nghiệp trình độ Trung cấp, Cao đẳng năm 2021”, cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian:

- Chụp ảnh tốt nghiệp: Từ ngày 14/4 đến 17/4/2021.

 (Thời gian chụp ảnh vào: 13h30 các ngày từ 14/4 đến 17/4/2021).

- Chụp ảnh lễ trao bằng tốt nghiệp: 29/4/2021.

2. Địa điểm:

- Chụp ảnh tốt nghiệp: Sân trường Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên.

- Chụp ảnh lễ trao bằng tốt nghiệp: Sân khấu chính của Hội trường.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1. Nội dung:

- Chụp ảnh tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp trình độ Trung cấp, Cao đẳng năm 2021.

- Ảnh tốt nghiệp được đóng khung mặt kính hoàn chỉnh , kích thước khổ A4 hoặc khổ A3.

2. Trang phục:

- Học sinh, sinh viên khi tham gia chụp ảnh tốt nghiệp mặc trang phục áo cử nhân (Ban tổ chức sẽ chuẩn bị) hoặc các trang phục lịch sự khác.

- Học sinh, sinh viên khi tham gia chụp ảnh có thể trang điểm nhẹ.

3.  Kinh phí: 

- 140.000 đ/1 ảnh kích thước khổ A4

- 230.000 đ/1 ảnh kích thước khổ A3

(Kinh phí trên bao gồm trang phục, khung ảnh hoàn chỉnh).

4. Hồ sơ đăng ký:

- Học sinh, sinh viên tham gia đăng ký danh sách thông qua Bí thư Chi đoàn khoa, Lớp trưởng, GVCN hoặc đăng ký trực tiếp tại Văn phòng Đoàn trường.

- Học sinh, sinh viên đăng ký tham gia phải đóng kinh phí đầy đủ trước buổi chụp ảnh.

- Thời hạn đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 13/4/2021.

Trên đây là thông báo:“Chụp ảnh Tốt nghiệp trình độ Trung cấp, Cao đẳng năm 2021”của BCH Đoàn Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên. Đây là một hoạt động vô cùng thiết thực và ý nghĩa, vì vậy Bí thư các Chi đoàn trực thuộc, GVCN các lớp thông báo đến tất cả học sinh, sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp trình độ Trung cấp, Cao đẳng năm 2021 được biết và lập danh sách đăng ký gửi về Văn phòng Đoàn trường (Điện thoại: 0944.406988. Email: doantruong@cdnpy.edu.vn)./.

          

 

Nơi nhận:

   - Đảng uỷ, Ban Giám hiệu (b/c);

   - Đoàn khối CQ-DN Tỉnh (b/c);

   - Lãnh đạo các Khoa, GVCN (p/h);

   - Ban Chấp hành các Chi Đoàn (t/h);

   - Lưu VP.

 

T/M BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

 

 

 

Trần Công Hòa
Các tin khác