Thông báo chung

Thông báo số 14, bán tổ chim Yến nuôi của Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên

02:32 | 04/02/2021

Giá 2,2 triệu đồng/100g.

Liên hệ phòng KH-Tài chính của trường để mua.

 

 

Các tin khác