Thông báo

TB-17/CĐN cho HSSV đi học lại sau thời gian nghỉ tết nguyên đán và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19

05:13 | 23/02/2021

THÔNG BÁO

(Số : 17 /TB-CĐN, ngày 24  tháng 02 năm 2021)

Về việc cho học sinh, sinh viên đi học lại sau thời gian nghỉ tết Nguyên đán và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19

 

Căn cứ công văn số 689/UBND-KGVX ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Phú Yên về việc cho học sinh, sinh viên, học viên đi học lại sau thời gian nghỉ tết Nguyên đán và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19; trường Cao đẳng Nghề Phú Yên thông báo cho học sinh – sinh viên (HSSV) một số nội dung sau:

1. HSSV toàn trường đi học lại từ ngày 01/03/2021. Các Phòng, Khoa, Trung tâm phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng kế hoạch học bù cho HSSV để đảm bảo chương trình và tiến độ đào tạo chung theo quy định.

          2. Các Khoa, Giảng viên chủ nhiệm, Giảng viên bộ môn cần quan tâm, chú trọng công tác tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh tại lớp học, xưởng thực hành, ký túc xá để HSSV yên tâm quay trở lại học tập.

          3. Các Khoa, Giảng viên chủ nhiệm tiến hành chào cờ tại Khoa để thông báo, quán triệt, nhắc nhở cho HSSV các thông tin mà Nhà trường đã phổ biến; hướng dẫn HSSV thực hiện khai khai báo y tế bằng phần mềm ứng dụng NCOVI, cài đặt ứng dụng Bluezone; lập danh sách tất cả các HSSV sau thời gian nghỉ tết Nguyên đán từ các tỉnh đang có dịch theo thông báo của Bộ Y tế gửi về phòng Đào tạo để tổng hợp báo cáo theo quy định.

           4. Báo cáo ngay những trường hợp bất thường cho phòng Hành chính – Tổ chức (theo số điện thoại: 0982200355 gặp thầy Nam) để phòng Hành chính – Tổ chức tổng hợp báo cáo kịp thời cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của Nhà trường chỉ đạo, giải quyết.

Đề nghị lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm, BQL Ký túc xá, CBVC-NLĐ, Giảng viên chủ nhiệm và HSSV toàn trường thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo./.

(xem file gốc)

Các tin khác