Phòng ban

Nộp học phí học kỳ I năm học 2018-2019

08:19 | 10/09/2018

THÔNG BÁO

(Số 119 /TB-CĐN, ngày 28 tháng 8 năm 2018)

Nộp học phí học kỳ I năm học 2018-2019

Căn cứ Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Yên về việc ban hành quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc địa phương quản lý từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021.

Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên Thông báo mức thu học phí học kỳ I năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

 

TT

 

Ngành học

Hệ Cao đẳng

Hệ Trung cấp

I

Nhóm khoa học XH, kinh tế, luật, nông, lâm, thủy sản

1

Kế toán Doanh nghiệp

2.925.000

2.565.000

II

Nhóm khoa học TN, Kỹ thuật, Công nghệ; Thể dụcThể thao, nghệ thuật; Khách sạn; Du lịch

1

Công nghệ Ô tô

3.465.000

3.015.000

2

Điện Công nghiệp

3.465.000

3.015.000

3

Kỹ thuật lắp đặt Điện & Điều khiển trong CN

3.465.000

3.015.000

4

Quản trị mạng Máy tính

3.465.000

3.015.000

5

Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính

3.465.000

3.015.000

6

Hàn

3.465.000

3.015.000

7

Cắt gọt Kim loại

3.465.000

3.015.000

8

Chế tạo thiết bị cơ khí

3.465.000

3.015.000

9

Kiểm nghiệm Chất lượng lương thực, thực phẩm

3.465.000

3.015.000

10

Công  nghệ sinh học

3.465.000

3.015.000

11

May Thời trang

3.465.000

3.015.000

12

Chế biến Thực phẩm

3.465.000

3.015.000

13

Quản trị Khách sạn

3.465.000

3.015.000

14

Cơ điện lạnh thủy sản

3.465.000

3.015.000

15

Kỹ thuật chế biến món ăn

3.465.000

3.015.000

16

Chế biến và bảo quản thủy sản

3.465.000

3.015.000

17

Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

3.465.000

3.015.000

          1. Học sinh, sinh viên nộp học phí tại phòng Kế hoạch-Tài vụ, Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên-Điện thoại: 057.3842538 (từ thứ 2 đến buổi sáng thứ 7 hàng tuần, trong giờ làm việc).

2. Thời hạn nộp tiền: Từ ngày 01/9/2018 đến ngày 30/9/2018.

3. Đề nghị học sinh, sinh viên nộp học phí đúng thời gian quy định.

4. Trách nhiệm các phòng, khoa liên quan, chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm các lớp theo dõi, đôn đốc nhắc nhở học sinh, nộp học phí đúng thời hạn theo thông báo của nhà trường./.

.