Kết quả thi

Kết quả thi Chứng chỉ CNTT, kỳ thi ngày 29/11/2020

09:49 | 04/12/2020
Phần thực hành đạt 100%, phần trắc nghiệm còn có một số em chưa đạt; các em thi đạt theo dõi thông báo mời nhận chứng chỉ vào tháng sau.
Số BD Họ Tên Sinh ngày Trắc nghiệm Thực hành TB Kết quả thi
K0005 ĐÀO CÔNG BÌNH 22/09/2004 7 6 6,5 Đạt
K0015 NGUYỄN TẤN ĐẠT 15/02/2004 7 5 6 Đạt
K0020 NGUYỄN VĂN ĐỒNG 17/08/2002 8,5 9 8,75 Đạt
K0022 HÀ MINH ĐỨC 21/04/2001 5 5 5 Đạt
K0033 PHẠM VĂN HIẾU 21/11/2003 5 5,5 5,25 Đạt
K0034 TẠ THANH HÒA 09/01/2004 8 6 7 Đạt
K0037 NGÔ THANH HOÀI 27/11/2001 5 5 5 Đạt
K0045 TRẦN MINH HÙNG 08/10/2004 9,5 5 7,25 Đạt
K0051 NGUYỄN PHÚC HUY 06/05/2004 5 6,5 5,75 Đạt
K0052 LƯƠNG KHẢI HUY 31/07/2003 8 6 7 Đạt
K0050 LÊ THANH HƯƠNG 13/06/2001 9,5 9 9,25 Đạt
K0056 TRẦN ANH KỶ 02/09/2004 7 5,5 6,25 Đạt
K0054 NGUYỄN TRỌNG KHẢI 07/07/2003 7 5 6 Đạt
K0063 ĐẶNG TẤN LỘC 09/04/2000 9 5 7 Đạt
K0084 NGUYỄN AN NINH 23/12/1995 9 10 9,5 Đạt
K0076 LÊ TRUNG NGHĨA 20/03/2004 6 5,5 5,75 Đạt
K0078 DƯƠNG SĨ NGUYÊN 08/06/1998 6,5 5 5,75 Đạt
K0080 LÊ THANH NHÀN 26/06/2004 5,5 5,25 5,38 Đạt
K0081 NGUYỄN ĐỒNG NHÂN 09/04/2004 6 5 5,5 Đạt
K0091 PHẠM NGỌC PHÚ 07/06/2003 5,5 6,5 6 Đạt
K0093 ĐỖ LÊ ANH QUÂN 15/07/2003 9 6 7,5 Đạt
K0096 BÙI MINH QUYÊN 18/07/2002 7,5 5 6,25 Đạt
K0099 ĐẶNG TRUNG 06/12/2004 7 6 6,5 Đạt
K0123 LÊ THÀNH TÍN 14/10/2004 6 6,5 6,25 Đạt
K0124 NGUYỄN THỊ THU TÌNH 11/11/2004 7 5,5 6,25 Đạt
K0133 ĐOÀN NGỌC 12/12/2004 7 5 6 Đạt
K0136 NGUYỄN TRỌNG TUẤN 20/03/1998 7 5,5 6,25 Đạt
K0139 LÊ VĂN  TUY 25/10/2000 8,5 8,5 8,5 Đạt
K0138 NGUYỄN NGỌC ANH TƯỜNG 19/06/2004 5 6,5 5,75 Đạt
K0108 LÂM NGUYỄN CÔNG THÀNH 14/11/2004 8 5 6,5 Đạt
K0105 MAI NGỌC THÂN 08/04/2004 8,5 6 7,25 Đạt
K0106 LÊ MINH THÂN 14/11/2004 8 6 7 Đạt
K0112 PHAN TẤN THỊNH 09/04/2004 8,5 6,75 7,62 Đạt
K0119 NGUYỄN VĂN THƯƠNG 29/07/2003 6 5,5 5,75 Đạt
K0144 LÊ QUỐC VIỆT 02/10/2004 6 7,5 6,75 Đạt
K0148 NGUYỄN NGỌC 07/10/2001 5 5 5 Đạt
Ghi chú: các thí sinh không có tên trong danh sách này đều bị hỏng phần trắc nghiệm, liên hệ VP TT để biết chi tiết, liên hệ thi lại vào đợt kế tiếp
Các tin khác