• flash TTNNTH 1
  • flash TTNNTH 2

TIN TIÊU ĐIỂM

Lịch thi chứng chỉ Công nghệ thông tin, khóa thi ngày 09/05/2021, thông báo mở lớp Chứng chỉ Công nghệ thông tin
Chốt hồ sơ vào ngày 03/5/2021, đây là đợt thi vét tại HK2 năm học 2020-2021

Khai giảng lớp và Lịch thi tháng 6 Chứng chỉ Công nghệ Thông tin (chứng chỉ theo chuẩn quốc gia)

Khai giảng lớp và Lịch thi tháng 6 Chứng chỉ Công nghệ Thông tin (chứng chỉ theo chuẩn quốc gia) Thi: 21/6/2020; hạn cuối nộp hồ sơ thi vào ngày 15/6/2020; khai giảng lớp mới vào ngày 22/6/2020 ...