Tài liệu học tập

Ngân hàng câu hỏi Trắc nghiệm thi CC CNTT (năm 2022, rút gọn)

05:21 | 25/12/2020
Lưu ý: các HSSV đã học từ các khóa trước nhưng chưa thi hoặc thi hỏng thì phải ôn tập theo ngân hàng câu hỏi này.

Tài liệu này có giá trị trong năm 2021-2022

đã được rút gọn vắn tắt còn 150 câu.

để được điểm tối đa HSSV phải học mở rộng thêm các kiến thức từ giáo trình THVP của trường CĐNPY.

Tải File ngân hàng câu hỏi tại đây