Thông báo

Thông báo kêu gọi Hiến máu tình nguyện

09:05 | 05/03/2021

THÔNG BÁO

Số: 06-TB/ĐTN, ngày 03 tháng 06 năm 2019

 

V/v Tổ chức Hiến máu tình nguyện năm 2021

-------

 

Căn cứ Công văn số 06/BCĐHMTN ngày 01/3/2021 của Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Phú Yên V/v: Thông báo thời gian và chỉ tiêu hiến máu tình nguyện tháng 3/2021.

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2021, BCH Đoàn trường Cao đẳng Nghề Phú Yên thông báo V/v: “Tổ chức Hiến máu tình nguyện năm 2021”, cụ thể như sau:

I. Thời gian và địa điểm:

          1. Thời gian:

Vào lúc 7h00, ngày 12/03/2021 (thứ 6)

          2. Địa điểm:

Hội trường Trường Cao đẳng nghề Phú Yên

276 Trường Chinh, F.7, Tp. Tuy Hòa

II. Chế độ và yêu cầu tham gia:

1. Chế độ:

- Được hỗ trợ theo qui định (180.000đ/ đơn vị máu 250ml; 230.000đ/ đơn vị máu 350ml) và 100.000đ hỗ trợ từ Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên.

- Được cấp 01 giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện.

- Được thông báo về nhóm máu và các bệnh tật nguy hiểm khi phát hiện

2. Yêu cầu:

- Tuổi từ 18 trở lên.

- Không dùng bia, rượu và các chất kích thích trước khi tham gia hiến máu.

- Tối trước khi đi hiến máu không được thức khuya.

- Đăng ký danh sách và gửi về BCH Đoàn trường trước ngày 08/03/2021

( Hoặc liên hệ: 0944.406988 – Thầy Hòa).

III. Chỉ tiêu vận động Cán bộ, Giảng viên, Đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu (Tổng cộng: 100 đơn vị máu):

1. Khoa Điện- Điện Lạnh:

- Đơn vị máu 250 ml: 11 CB, GV, ĐVTN.

- Đơn vị máu 350 ml: 4 CB, GV, ĐVTN.

2. Khoa Cơ khí Chế tạo:

- Đơn vị máu 250 ml: 11 CB, GV, ĐVTN.

- Đơn vị máu 350 ml: 4 CB, GV, ĐVTN.

3. Khoa May - TKTT:

- Đơn vị máu 250 ml: 10 CB, GV, ĐVTN.

4. Khoa Công nghệ Thông tin:

- Đơn vị máu 250 ml: 11 CB, GV, ĐVTN.

- Đơn vị máu 350 ml: 4 CB, GV, ĐVTN.

5. Khoa Cơ khí Động lực:

- Đơn vị máu 250 ml: 11 CB, GV, ĐVTN.

- Đơn vị máu 350 ml: 4 CB, GV, ĐVTN.

6. Khoa KT-DL:

- Đơn vị máu 250 ml: 11 CB, GV, ĐVTN.

- Đơn vị máu 350 ml: 4 CB, GV, ĐVTN.

7. Khoa CNTP – HD:

- Đơn vị máu 250 ml: 10 CB, GV, ĐVTN.

8. Chi đoàn VC-NLĐ:

- Đơn vị máu 250 ml: 5 CB, GV, ĐVTN.

Đây là hoạt động ý nghĩa, là một nghĩa cử cao đẹp trong cuộc sống cộng đồng, là hoạt động xã hội mang tính nhân văn cao cả. BCH Đoàn trường Cao đẳng Nghề Phú Yên rất mong các Khoa thông báo rộng rãi để đoàn viên thanh niên của Khoa hưởng ứng tham gia./.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy, BGH (B/c);

- BCĐHMTN Tỉnh (P/h);

- Các khoa, Chi đoàn (T/h);

- Lưu VPĐ.

Đảng ủy/BGH

(duyệt)

TM. BCH ĐOÀN TRƯỜNG

P. BÍ THƯ

 

 

     PHẠM THÙY LINH

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ĐOÀN KHỐI CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP TỈNH

ĐOÀN TRƯỜNG CĐN PHÚ YÊN

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 

ĐĂNG KÝ HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2021

 

STT

HỌ VÀ TÊN

GIỚI
TÍNH

NĂM SINH

ĐƠN VỊ / LỚP

ĐƠN VỊ MÁU ĐĂNG KÝ

250 ml

350 ml

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20