Thông báo

09:32 | 15/04/2021
Bài viết tay không quá 4 trang, nhiều gaiir thưởng có giá trị
08:34 | 14/04/2021
07:41 | 07/04/2021
07:37 | 07/04/2021
07:36 | 07/04/2021
10:42 | 28/03/2021
04:46 | 25/03/2021
Thông tin  Giấy báo thi, kỳ thi Chứng chỉ Công nghệ thông tin (theo chuẩn quốc gia) Mời các thí sinh đến nhận giấy báo thi vào lúc 9 giờ ngày 26/3/2021, tại Vp TT Tin học - CĐ Nghề Phú Yên. Thí sinh nhớ số báo danh- mật khẩu- giờ thi và địa điểm thi tại giấy báo thi này.
09:45 | 25/03/2021
Thông báo nhận chứng chỉ Công nghệ thông tin (thi ngày 24/01/2021_trước tết tân sửu 2021) Mời các HSSV có kết quả thi đạt CNTT- khóa khi 24/01/2021 đến VP Trung tâm để nhận chứng chỉ. Đây là chứng chỉ chuẩn quốc gia, minh chứng năng lực CNTT khi ra trường, bổ túc hồ sơ dự thi TN THPT nhằm hưởng điểm ưu tiên,...
10:35 | 19/03/2021
10:42 | 19/03/2021
09:05 | 05/03/2021
05:08 | 03/03/2021
Trang:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6