Thông báo

10:40 | 21/09/2022
Mời nhận Chứng chỉ Công nghệ Thông tin (CC quy chuẩn quốc gia)
10:23 | 13/09/2022
08:17 | 31/08/2022
03:12 | 29/08/2022
08:27 | 25/08/2022
03:57 | 20/08/2022
MỞ KHÓA MỚI VÀ KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, KHÓA THI NGÀY 14/08/2022
10:00 | 17/08/2022
10:43 | 09/05/2022
Mời nhận Chứng chỉ Công nghệ thông tin (chứng chỉ chuẩn quốc gia) Mời tất cả các thí sinh đã thi đạt tại các kỳ thi từ ngày 19/03/2022 trở về trước đến nhận chứng chỉ
10:50 | 06/05/2022
04:03 | 25/04/2022
TB 65-CĐN v/v tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2022
09:30 | 16/03/2022
Mời các thí sinh đến nhận thẻ dự thi Chứng chỉ Công nghệ thông tin theo quy chuẩn quốc gia Đây là kỳ thi quan trọng nhằm đạt chuẩn đầu ra về kiến thức CNTT đối với bậc Trung cấp- Cao đẳng, nhận điểm khuyến khích trong kỳ thi TN THPT, chứng minh năng lực tin học trong hồ sơ việc làm,...
09:12 | 05/03/2022
Mời nhận Chứng chỉ Công nghệ thông tin (chứng chỉ chuẩn quốc gia)
Trang:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8