Thông báo

10:01 | 01/11/2021
10:15 | 08/10/2021
08:16 | 21/09/2021
04:15 | 26/07/2021
Hướng dẫn làm đơn phúc khảo THPT Nếu các em có máy tính thì tải file về máy tính (không có thì lấy giấy vở, ra viết tay theo mẫu) chụp gửi zalo, facebook cho Tuấn. Bản giấy chính gửi bưu điện đến địa chỉ: Phòng Đào tạo - Cao đẳng Nghề Phú Yên, 276 trường chinh, Phường 7, TP Tuy Hòa; Đến 17h ngày 05/08/2021 kết thúc
11:26 | 24/06/2021
11:16 | 14/06/2021
09:51 | 27/04/2021
01:14 | 19/04/2021
09:32 | 15/04/2021
Bài viết tay không quá 4 trang, nhiều gaiir thưởng có giá trị
08:34 | 14/04/2021
07:41 | 07/04/2021
07:37 | 07/04/2021
Trang:   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6