Đoàn thanh niên

09:59 | 24/03/2020
Tuổi trẻ Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng Đoàn Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên đã thực hiện Video: “VŨ ĐIỆU RỬA TAY – GHEN CÔ VY” Thể hiện tinh thần xung kích: “Tuổi trẻ Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”.