• Tuyển sinh năm 2019
  • Thông tin tuyển sinh (học những gì Doanh nghiệp cần)
  • Tuyển sinh vào lớp 10_Trung cấp_Cao đẳng

TIN TIÊU ĐIỂM

Nhiều sáng kiến từ thực tiễn của Nhà trường đã phục vụ tốt nhiệm vụ chống dịch  Covid-19
Tham gia làm thiết bị rửa tay sát khuẩn tự động; Pha chế Dung dịch sát khuẩn; May khẩu trang vải...
THÔNG BÁO KHẨN về việc cho HSSV, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Học sinh, sinh viên, học viên toàn trường nghỉ học từ ngày 10/03/2020 (thời gian học lại sẽ thông báo sau).