• Tuyển sinh 2021_tờ rơi TS
  • Thông tin tuyển sinh (học những gì Doanh nghiệp cần)
  • Tuyển sinh vào lớp 10_Trung cấp_Cao đẳng

TIN TIÊU ĐIỂM

TB 61/CĐN về việc treo cờ tổ quốc ngày bầu cử 23/5/2021
Treo cờ tổ quốc từ ngày 21/5 - 23/5/2021
Lễ tốt nghiệp và trao bằng Kỹ sư thực hành, cử nhân thực hành, Trung cấp năm 2021
Trong quá trình đào tạo, nhà trường đã chủ động, tích cực liên kết với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong việc đưa HSSV đi thực tế, thực tập tại các doanh nghiệp nên ngay sau khi tốt nghiệp HSSV đã tìm được việc làm hơn 95%.