Lịch thi

01:44 | 24/11/2021
Lịch thi chứng chỉ Công nghệ thông tin được chuyển đến ngày 5/12/2021
02:47 | 22/11/2021
04:48 | 05/11/2021
Thông báo mở lớp và  lịch thi Chứng chỉ Công nghệ Thông tin tháng 11/2021
08:30 | 27/10/2021
04:13 | 06/05/2021
Thông tin giấy báo thi, kỳ thi Chứng chỉ Công nghệ thông tin, ngày thi 09/5/2021
02:21 | 02/04/2021
02:07 | 31/03/2021
Chứng chỉ nghề phổ thông rất quan trọng vì nó sẽ được điểm khuyến khích trong quá trình tính kết quả thi tốt nghiệp THPT. Chứng chỉ CNTT cũng được tham gia cộng điểm khuyến khích này.
10:42 | 19/03/2021
03:18 | 16/03/2021
05:17 | 03/03/2021
04:45 | 16/01/2021
Lịch thi kết thúc môn học, từ 23/01 đến 26/01/2021
05:01 | 21/12/2020
Trang:   1 | 2 | 3 | 4 | 5