07:40 | 05/10/2021
03:27 | 31/12/2020
09:10 | 21/06/2020
09:21 | 26/06/2019
Bên dưới dòng chữ bằng TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG có ghi tên nghề và ghi danh hiệu Kỹ sư thực hành (hoặc cử nhân thực hành)
08:54 | 26/06/2019
03:45 | 02/01/2019
QUY ĐỊNH VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG THEO NIÊN CHẾ HOẶC THEO PHƯƠNG THỨC TÍCH LŨY MÔ-ĐUN HOẶC TÍN CHỈ; QUY CHẾ KIỂM TRA, THI, XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP