• KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023
  • Chào mừng Quốc khánh 2/9
  • Năm học mới 2022-2023, học sinh tập trung đến trường 15.7.2022 (đợt 1)
  • THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG năm 2022 (đợt 1)
  • Các ngành nghề đào tạo (năm 2021)
  • Tuyen sinh 2022
  • Thông tin tuyển sinh (học những gì Doanh nghiệp cần)
  • Tuyển sinh vào lớp 10_Trung cấp_Cao đẳng