Tài liệu học tập

Chương trình đào tạo Khoa Công nghệ thông tin (áp dụng từ năm 2018)

02:40 | 15/02/2019

Chương trình đào tạo Cao đẳng Quản trị Mạng máy tính (xem file chương trình tại đây)

    Thời gian đào tạo: 2,5 năm

    Tuyển sinh:  HS tốt nghiệp lớp 12

Chương trình đào tạo liên thông Cao đẳng Quản trị Mạng máy tính (đào tạo liên thông từ hệ Trung cấp lên Cao đẳng)

    Thời gian đào tạo: 1 năm (đối với HS đã học xong chương trình trung cấp)

Chương trình đào tạo Trung cấp Kỹ thuật sửa chữa- Lắp ráp máy tính (xem file chương trình tại đây) 

   Thời gian đào tạo: 2,5 năm; đối với  HS tốt nghiệp lớp 9

    Thời gian đào tạo: 1,5 năm; đối với  HS học hết lớp 12

Chương trình đào tạo Trung cấp Quản trị Mạng máy tính (xem file chương trình tại đây)

    Thời gian đào tạo: 2,5 năm; đối với  HS tốt nghiệp lớp 9

    Thời gian đào tạo: 1,5 năm; đối với  HS học hết lớp 12

Các tin khác