Thời Khóa Biểu

Thời khóa biểu khoa CNTT, áp dụng từ 20/11/2023

06:53 | 20/11/2023
Lớp TC SCMT K23 Tây Hòa, có thêm môn Chính trị vào sáng chủ nhật

Xem file kèm tại đây

Ghi chú cho Lớp TC SCMT K23 Tây Hòa:

- Có thêm môn Chính trị vào sáng chủ nhật

- Có thêm môn Thể dục vào chiều thứ sáu

- Có hoán đổi ngày thứ bảy học môn kiến trúc máy tính.

Các tin khác