Kết quả thi

Thông báo nhận chứng chỉ Công nghệ thông tin

10:27 | 29/11/2019
Mời các HSSV có kết quả thi đạt CNTT- khóa khi ngày 23/11/2019 đến VP Trung tâm để nhận chứng chỉ. Đây là chứng chỉ chuẩn quốc gia, HSSV sử dụng chứng chỉ này để minh chứng năng lực CNTT khi ra trường, hoặc để bổ túc hồ sơ dự thi TN THPT nhằm hưởng điểm ưu tiên,...

TT Ngoại ngữ- Tin học Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên

Mời các thí sinh đã dự thi CNTT có kết quả thi đạt- khóa khi ngày 23/11/2019 đến VP Trung tâm để nhận chứng chỉ. 
(Khi đến nhận nhớ mang theo giấy CMND hoặc Thẻ HSSV hoặc các giấy tờ tùy thân khác)Các tin khác