Kết quả thi

Kết quả thi chứng chỉ Công nghệ thông tin (Khóa thi 07/4/2019)

08:07 | 12/04/2019

Kết quả thi Chứng chỉ Công nghệ thông tin ngày 07/4/2019
Các em liên hệ về Văn phòng Trung tâm để biết kết quả chi tiết.
Những thí sinh có kết quả hỏng, sẽ tự liên hệ để được ôn tập-học lại miễn phí, đóng lệ phí thi theo quy định.
Dự kiến thi lại vào đầu tháng 6/2019.

STT

Họ

Tên

Năm sinh

GT

LT

TH

XL

Ghi chú

1

NGUYỄN THỊ BẠCH

AN

17-6-2002

Nữ

9

6

 

 

2

TRƯƠNG THÀNH

DANH

29-6-2002

Nam

5,5

5

 

 

3

NGUYỄN THÀNH

DUY

26-4-2000

Nam

6,5

5

 

 

4

NGUYỄN BÁ

DUY

22-7-2002

Nam

8,5

5

 

 

5

ĐOÀN BÍCH

DUYÊN

08-9-1998

Nữ

9,5

6,5

 

 

6

PHAN NGUYỄN NGUYÊN

ĐẠT

04-12-1997

Nam

9

7

 

 

7

ĐẶNG THỊ HỒNG

09-3-2002

Nữ

5,5

5

 

 

8

LÊ TẤN

HẢI

05-11-2000

Nam

5,5

5,5

 

 

9

NGUYỄN MINH

HIỂN

06-8-2002

Nam

8,5

5

 

 

10

TRẦN VĂN

HIẾU

16-6-1999

Nam

5,5

7

 

 

11

TRẦN QUỐC

HOÀN

22-8-1999

Nam

8

9

 

 

12

NGUYỄN HUY

HOÀNG

29-8-1997

Nam

8,5

6

 

 

13

TRIỆU THỊ

HỒNG

15-12-2002

Nữ

8,5

6

 

 

14

NGUYỄN NGỌC

HUY

26-12-2000

Nam

8,5

7,5

 

 

15

THÁI HOÀNG THANH

HUY

23-01-2002

Nam

6,5

5,5

 

 

16

ĐỖ KHÁNH

HƯNG

12-02-2000

Nam

6,5

6

 

 

17

ĐỖ THỊ MỸ

HƯƠNG

30-3-1987

Nữ

10

9

 

 

18

NGUYỄN THANH

KIỀU

09-4-2001

Nữ

9,5

6

 

 

19

PHẠM THẾ

KHẢI

13-4-1997

Nam

7,5

6

 

 

20

TRẦN QUANG

KHÁNH

04-6-1998

Nam

10

7,5

 

 

21

VÕ THỊ THÚY

LÀI

28-01-2000

Nữ

5

6

 

 

22

NGUYỄN HOÀI TRÚC

LINH

01-10-2002

Nữ

5,5

5,5

 

 

23

NGUYỄN THỊ HUỆ

LINH

04-10-2002

Nữ

5,5

5

 

 

24

BÙI THỊ KIM

LOÁN

28-12-2001

Nữ

8,5

5

 

 

25

NGUYỄN THỊ HỒNG

LỰU

22-9-2003

Nữ

7,5

5

 

 

26

TRƯƠNG THỊ KHÁNH

LY

16-12-2003

Nữ

7

5

 

 

27

NGUYỄN THỊ TUYẾT

MAI

14-11-2000

Nữ

7,5

6,5

 

 

28

VÕ HUỲNH HỒNG

MINH

13-6-2000

Nam

7,5

5

 

 

29

NGUYỄN NGỌC

MINH

22-9-2002

Nam

5,5

5,5

 

 

30

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

MY

03-3-2001

Nữ

8

9

 

 

31

HỒ TẤN

NAM

20-11-2001

Nam

6,5

5

 

 

32

NGUYỄN TRỌNG

NAM

19-9-2002

Nam

7,5

6

 

 

33

NGÔ THỊ GIANG

NGUYÊN

25-9-2001

Nữ

8

6,5

 

 

34

NGUYỄN THÁI

NGUYÊN

17-12-2002

Nam

6,5

5

 

 

35

NGUYỄN THẾ

NHÃ

11-11-1983

Nam

9,5

10

 

 

36

NGUYỄN HUỲNH KIỀU

NHI

07-3-2001

Nữ

9

9

 

 

37

HỒ LƯƠNG

NHƠN

17-9-2001

Nam

9

6

 

 

38

PHẠM THỊ HỒNG

PHÚC

19-12-2001

Nữ

5,5

5

 

 

39

ĐỖ THANH

TÂM

07-11-2002

Nam

8,5

7

 

 

40

HÀ CẢNH

TIÊN

02-7-2002

Nữ

5,5

5,5

 

 

41

VÕ TRUNG

TÍN

13-7-2000

Nam

7,5

5,5

 

 

42

LÊ TRỌNG

TUẤN

28-01-2002

Nam

5,5

5

 

 

43

HOÀNG NGỌC

THIỆN

09-5-2000

Nam

8,5

7,5

 

 

44

NGUYỄN THỊ HOÀI

THU

06-01-2002

Nữ

9

6

 

 

45

TRẦN NGỌC XUÂN

TRANG

28-02-2001

Nữ

8,5

5,5

 

 

46

LƯƠNG QUỐC

TRỊ

15-8-2002

Nam

5

5

 

 

47

CHÂU THANH

TRÚC

20-9-2001

Nữ

9

5

 

 

48

NGUYỄN QUANG

TRỰC

17-4-2000

Nam

7,5

5

 

 

49

PHAN THỊ HỒNG

VÂN

10-11-2001

Nữ

6

6

 

 

 

 

Các Thí sinh không có tên trong danh sách này liên hệ về Văn phòng để hướng dẫn phúc khảo

 

 

Các tin khác