Kết quả thi

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC, KHÓA THI NGÀY 23/6/2019

05:45 | 27/06/2019

STT HỌ VÀ TÊN LÓT TÊN SINH NGÀY GIỚI TÍNH NƠI SINH TRẮC NGHIỆM THỰC HÀNH KẾT QUẢ
1 NGUYỄN ANH DANH 19-3-1999 Nam Phú Yên 5,0 5,0 Đạt
2 K SƠR H DIỆU 26-8-2000 Nữ Phú Yên 8,0 6,0 Đạt
3 VÕ THỊ MỸ DUYÊN 20-3-2000 Nữ Phú Yên 6,0 6,5 Đạt
4 NGUYỄN THỊ THỤC ĐOAN 10-4-2001 Nữ Phú Yên 5,0 6,0 Đạt
5 PHẠM TÂN ĐÔ 16-5-2003 Nam Phú Yên 6,0 6,0 Đạt
6 LÊ THỊ HỒNG  HẬU 20-11-2000 Nữ Phú Yên 6,5 7,0 Đạt
7 ĐẶNG THỊ PHÚC HẬU 21-6-2000 Nữ Phú Yên 7,5 7,5 Đạt
8 LÊ HÀ THU HƯƠNG 24-4-2001 Nữ Gia Lai 5,0 5,5 Đạt
9 HUỲNH THỊ MỸ LINH 16-4-2000 Nữ Phú Yên 8,0 5,0 Đạt
10 PHẠM THỊ HỒNG  LỢI 02-11-2001 Nữ Phú Yên 5,0 5,0 Đạt
11 HỒ TẤN LỢI 28-8-2000 Nam Phú Yên 5,5 5,5 Đạt
12 NGUYỄN THỊ LƯỢM 17-11-2003 Nữ Phú Yên 5,5 6,5 Đạt
13 PHAN TRƯƠNG ĐỨC  LƯƠNG 18-6-2000 Nam Long An 6,0 6,0 Đạt
14 LÊ MÔ HỜ MAI 30-10-2000 Nữ Phú Yên 7,0 6,0 Đạt
15 VÕ HUỲNH HÙNG MINH 13-6-2000 Nam Phú Yên 6,0 5,0 Đạt
16 TRƯƠNG QUYẾT NGUYÊN 27-02-2001 Nam Phú Yên 6,0 5,0 Đạt
17 BÙI THỊ CHUNG NHANH 29-8-1998 Nữ Phú Yên 7,0 6,0 Đạt
18 VÕ VĂN NHẬT 04-8-1994 Nam Phú Yên 6,5 6,5 Đạt
19 BÀN THỊ YẾN NHI 08-11-2000 Nữ Đăk Lăk 8,5 10,0 Đạt
20 LÊ THỊ DIỄM QUỲNH 12-8-2000 Nữ Phú Yên 8,0 8,5 Đạt
21 LÊ NGỌC TÌNH 10-02-2003 Nam Phú Yên 5,0 5,0 Đạt
22 ĐẶNG HUỲNH PHI TOÀN 22-10-2000 Nam Phú Yên 5,0 9,0 Đạt
23 CHÂU VĂN TUÂN 18-10-1999 Nam Phú Yên 7,0 5,0 Đạt
24 HUỲNH PHƯƠNG THANH 30-6-2012 Nữ Phú Yên 6,0 5,0 Đạt
25 PHAN TẤN THÀNH 12-12-1999 Nam Phú Yên 7,0 6,5 Đạt
26 NGUYỄN TRỌNG THẮNG 01-3-2001 Nam Phú Yên 6,0 6,0 Đạt
27 LÊ TẤN THIỂN 26-4-2001 Nam Phú Yên 5,0 6,0 Đạt
28 NGUYỄN DUY THỊNH 26-4-2000 Nam Phú Yên 6,5 6,5 Đạt
29 LÊ CÔNG THƠ 28-9-2000 Nam Phú Yên 6,0 5,5 Đạt
30 LÊ THỊ THU THƯƠNG 26-02-2000 Nữ Phú Yên 5,5 7,0 Đạt
31 BÙI THỊ VÂN TRANG 01-8-2002 Nữ Phú Yên 6,5 6,0 Đạt
32 NGUYỄN PHAN THANH TRINH 03-12-2003 Nữ Phú Yên 6,0 5,5 Đạt
33 NGUYỄN PHẠM ÁNH TRÚC 06-4-2003 Nữ Phú Yên 5,0 5,5 Đạt
34 TRƯƠNG THỊ KIM YÊN 21-8-2003 Nữ Phú Yên 6,0 5,0 Đạt
35 KIỀU THỊ HẢI YẾN 21-3-2003 Nữ Bình Phước 5,0 5,0 Đạt

CÁC THÍ SINH KHÔNG CÓ TÊN TẠI DANH SÁCH NÀY, ĐỀ NGHỊ LIÊN HỆ VỀ VĂN PHÒNG TRUNG TÂM TIN HỌC, GẶP THẦY NGHI ĐỂ XEM ĐIỂM TRỰC TIẾP VÀ NHẬN KẾT QUẢ THI

Các tin khác