Tài liệu học tập

Danh mục các loại sách giáo khoa khi vào học văn hóa lớp 10

Các loại sách giáo khoa cần thiết khi vào học lớp 10 tại Cao đẳng Nghề Phú Yên

Các em mới vào lớp 10 hệ GDTX (năm 2022) xem các danh mục các loại sách

Xem chi tiết tại file kèm ở đây

* Đối với các môn học thuộc môn học lựa chọn và các chuyên đề học tập khi
nào học sinh được xếp vào các lớp học cụ thể thì phụ huynh mới mua sách theo lớp đó.
Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trường Tộ thông báo đến toàn thể cán
bộ, viên chức, người lao động, phụ huynh học sinh và học sinh danh mục sách giáo
khoa lớp 10, năm học 2022-2023.

Các tin khác