Thông báo

Thông báo của đoàn Thanh niên, TB Số 05 /TB-CĐN, Mặc áo Thanh niên Việt Nam

05:06 | 03/03/2021

THÔNG BÁO

(Số:05 /TB-CĐN, ngày 02 tháng 03 năm 2021)

V/v Mặc áo Thanh niên Việt Nam

----------------------

Nhằm tạo các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2021 và chào mừng 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03/1931 – 26/03/2021, BCH Đoàn trường Cao đẳng Nghề Phú Yên thông báo về việc mặc áo Thanh niên Việt Nam, cụ thể như sau :

I. ĐỐI TƯỢNG

  • Là học sinh – sinh viên toàn trường
  • Cán bộ, giảng viên là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

  • Thực hiện mặc áo Thanh niên Việt Nam vào các ngày thứ 2 và thứ 6 hàng tuần trong tháng 03/2021. Hết tháng 03/2021, mặc áo Thanh niên Việt Nam vào thứ 2 hàng tuần.

- Trang phục là Áo Thanh niên Việt Nam và quần sẫm màu.

Trên đây là thông báo V/v: “Mặc áo Thanh niên Việt Nam” . BCH Đoàn trường đề nghị các Chi đoàn trực thuộc tích cực triển khai và thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

 

Nơi nhận:                                                                

- Ban Giám hiệu (b/c);

    -  Các Khoa(p/h);

    - Các Chi đoàn Khoa, Chi đoàn GV-NV( t/h);

    - Lưu VPĐ.

 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

Trần Công Hòa

 

Các tin khác