Kết quả thi

Kết quả thi CC CNTT, thi ngày 19/3/2022

04:01 | 21/03/2022

STT HSSV lớp HỌ Tên Năm sinh LT TH Kết quả
1 TC CN ô tô k19A Nguyễn Quốc Bảo 18/11/2004 6 6,5 đạt
2 Tc CBTP K19 Huỳnh Thị Hải Băng 27/12/2004 7 7 đạt
3 TC May K19 Trần Phạm Nhã Ca 04/04/2004 6 5,5 đạt
4 TC CN ô tô k19C Lê Trần Phú Công 27/01/2004 5 5,5 đạt
5 TC May K19 Ông Thị Thùy Dung 29/02/2004 5 5 đạt
6 TC CN ô tô k19A Đỗ Ngọc Dũng 05/10/2004 7 5,5 đạt
7 TC CN ô tô k19A Huỳnh Hữu Duy 02/11/2004 8 6,5 đạt
8 CĐ CN ô tô k19 Nguyễn Thành Dự 24-10-2001 7,5 6,5 đạt
9 TC CN ô tô k19A Nguyễn Tấn Đạt 15/10/2004 5 5,5 đạt
10 TC CN ô tô k19A Bùi Tấn Đức 25/11/2004 0   Không đạt
11 TC CBTP K19 Lê Thanh Hải 14/10/2004 6 5,5 đạt
12 TC VH, SCTBL 19-3N Hồ Quốc Hải 30/04/2003 7,5 5 đạt
13 TC CBTP K20 Phan Anh Hào 20/12/2005 5 5 đạt
14 CD cttbck 19 Nguyễn Ngọc Hào 16-05-2001 8 5,5 đạt
15 TC CBTP K19 Lê Trần Anh Hào 30/04/2004 7 5 đạt
16 tc điện 19 Nguyễn Nhất Hào 7.10.2004 6 5 đạt
17 TC CN ô tô k19A Trần Minh Hảo 23/06/2004 5 5 đạt
18 CD may 19 Phan Thị Thanh Hằng 07/01/2001 8 9,5 đạt
19 TC CBTP K20 Nguyễn Thị Thúy Hằng 10/12/2005 6 5,5 đạt
20 TC CBTP K19 Đỗ Thị Thúy Hiền 03/09/2004 8,5 5,5 đạt
21 TC CN ô tô k19A Đoàn Ngô Trung Hiếu 21/12/2004 8,5 7 đạt
22 TC CBTP K20 Dương Nguyễn Huy Hoàng 30/12/2005 5 5,5 đạt
23 CD CBMA19 Nguyễn Thị Khánh Huân 10/09/2001 8 6,5 đạt
24 TC CN ô tô k19A Nguyễn Gia Huy 13/09/2004 8 6 đạt
25 TC CBTP K19 Huỳnh Vũ Huy 16/04/2004 6 5 đạt
26 TC CN ô tô k19C Nguyễn Văn Huy 06/01/2004 6,5 5 đạt
27 CD may 19 KSơr Hờ In 01/12/2001 7,5 5 đạt
28 TC CN ô tô k19C Phạm Gia Khánh 11/01/2003 7 5 đạt
29 TC May K19 Nguyễn Thị Lành 27/05/2004 5 5,5 đạt
30 TC CN ô tô k19A Trần Gia Lâm 19/12/2004 5,5 5 đạt
31 TC may k19-3N Trần Thị Trúc Linh 16/01/2004 5 5 đạt
32 TC CBTP K19 Phạm Thị Kim Linh 22/09/2004 8,5 6,5 đạt
33 TC CBTP K20 Nguyễn Hiếu Lộc 30/03/2005 7,5 5,5 đạt
34 TC CBTP K20 Trình Thị Trúc Ly 04/04/2005 5 5 đạt
35 TC CBTP K20 Võ Thu Ly 17/02/2005 8 6 đạt
36 TC may k19-3N Nguyễn Khánh Nhật Minh 15/06/2004 5,5 5 đạt
37 TC CBTP K19 Nguyễn Thị Nhật Nam 26/05/2004 8 7,5 đạt
38 TC CN ô tô k19C Lê Huỳnh Bảo Ngọc 28/12/2004 5 5 đạt
39 TC CBTP K20 Bùi Đào Dương Hồng Ngọc 11/02/2005 8,5 6,5 đạt
40 CD may 19 KSơr H Nhỏ 18/11/2000 8 6,5 đạt
41 TC CN ô tô k19A Nguyễn Tấn Phát 27/02/2004 5 6 đạt
42 TC CBTP K19 Nguyễn Tấn Phong 13/06/2004 6 6,5 đạt
43 TC CBTP K20 Nguyễn Huỳnh Thiên Phúc 08/01/2005 7 8 đạt
44 Tc Cn oto K19b Hoàng Văn  Quân 28/02/2004 5 5 đạt
45 TC CN ô tô k19A Nguyễn Duy Quốc 11/11/2000 7 9 đạt
46 TC CN ô tô k19A Trần Hữu Quốc 26/05/2004 5 7,5 đạt
47 TC CBTP K19 Phạm Thị Phi Quyên 05/06/2003 6,5 5 đạt
48 CD CBMA19 Lê Bá Quyền 16/11/2001 6,5 6,5 đạt
49 CĐ CN ô tô k19 Nguyễn Bảo Tại 01-06-2001 6 5 đạt
50 TC CBTP K20 Huỳnh Thị Ngọc Tuyền 04/01/2005 4   Không đạt
51 CD CBMA19 Đào Tấn Thạch 11/07/2001 8,5 5 đạt
52 TC CTTBCK 19B Nguyễn Xuân Nhật Thanh 10/05/2004 5 5 đạt
53 TC CN ô tô k19C Lê Quốc Thành 09/06/2004 6 5 đạt
54 tc ktcbma19 Lê Thị Mai Thao 06.12.2002 5 5 đạt
55 TC May K19 Đặng Thị Thu Thảo 26/10/2004 6 5 đạt
56 Tc CBTP K19 Ngô Hoàn Thiện 23/04/2004 6 5 đạt
57 TC CN ô tô k19C Lê Minh Thìn 09/07/2001 4   Không đạt
58 TC CN ô tô k19A Nguyễn Tấn Thịnh 05/01/2004 2   Không đạt
59 TC CBTP K20 Đinh Văn Thuận 28/10/2005 4   Không đạt
60 TC CBTP K19 Phan Thị Thanh Trà 30/09/2004 4   Không đạt
61 TC CN ô tô k19A Nguyễn Văn Văn 11/03/2004 7 7 đạt
62 TC CBTP K19 Lê Thị Vi 03/09/2003 7,5 6 đạt
63 Tc CBTP K19 Nguyễn Hoàng Việt 27/12/2004 7 6 đạt
64 TC CN ô tô k19A Đoàn Quốc Việt 03/01/2004 8,5 7 đạt
65 TC CN ô tô k19A Nguyễn Trọng Vinh 25/10/2004 2   Không đạt
66 TC CBTP K19 Huỳnh Trung 15/10/2004 5 5 đạt
Các tin khác